POLITYKA

Niedziela, 17 grudnia 2017

Polityka - nr 4 (6) z dnia 2017-04-26; Pomocnik Historyczny. 2/2017. Biografie. Tadeusz Kościuszko; s. 6-7

Detale

Jolanta Zarembina  [opr.]

Podręczne kalendarium

1746
•  4 lutego Prawdopodobna data urodzin Andrzeja Tadeusza Bonawentury Kościuszki w dzierżawionej przez rodzinę Mereczowszczyźnie na Polesiu (czwarte dziecko Ludwika Tadeusza Kościuszki i Tekli z Ratomskich).

1755
•  Tadeusz wraz z bratem Józefem rozpoczynają naukę w szkole ojców pijarów w Lubieszowie (kończą w 1760 r.).

1758
•  Kwiecień Śmierć ojca.

1764
•  Przeprowadzka matki z synami do rodowych Siechnowicz.

1765
•  18 grudnia Początek nauki w Szkole Rycerskiej Kadetów JKM w Warszawie.

1766
•  20 grudnia Awans do kadry oficerskiej Korpusu Kadetów w stopniu chorążego z płacą miesięczną 72 zł. Zostaje instruktorem podbrygadierem w 19. Brygadzie Kadetów. Pobiera dalsze nauki jako słuchacz nadzwyczajny w powołanej w 1767 r. Szkole Inżynieryjnej Korpusu Kadetów.

1768
•   29 lutego Początek konfederacji barskiej, w której bierze udział brat Tadeusza Józef.
•  9 czerwca Awans na kapitana z płacą miesięczną 200 zł.
•   Czerwiec Śmierć matki.

1769
•  Kryzys finansowy Szkoły Rycerskiej, redukcja kadry. Kościuszko wyjeżdża na studia do Francji.

1772
•   5 sierpnia Podpisanie w Petersburgu traktatów rozbiorowych Polski.

1774
•   Lato Tadeusz wraca z Francji.

1775
•   Wiosna Kościuszko zakochuje się ze wzajemnością w Ludwice Sosnowskiej, zostaje odrzucony przez jej ojca.
•   Czerwiec Proces sądowy o majątek z bratem Józefem.
•  Jesień Bezowocne szukanie zatrudnienia w służbie wojskowej w Dreźnie i Paryżu.

1776
•  Czerwiec Kościuszko wyrusza z Francji do Ameryki, by wziąć udział w rozpoczętej 19 kwietnia 1775 r. wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
•   Przełom lipca i sierpnia Przybywa do Filadelfii i składa w Kongresie projekt fortyfikacji, oferując pomoc walczącym.
•   18 października Wydział Wojny Kongresu powołuje go na inżyniera armii Stanów Zjednoczonych w randze pułkownika z miesięczną pensją 60 dol.

1778
•  5 marca Wydział Wojny kieruje go do ufortyfikowania rejonu West Point.
•  16 lipca George Washington przybywa do West Point na inspekcję i poznaje Kościuszkę.

1780
•   Maj Kościuszko otrzymuje funkcję naczelnika korpusu inżynierów amerykańskich.
•  4 sierpnia Prosi o przeniesienie do armii południowej, w której służy przez następne lata, organizując przeprawy, nadzorując budowy fortyfikacji i przygotowując miejsca do obrony i staczania bitew.
•   Wrzesień Odwiedza w Wirginii gubernatora Thomasa Jeffersona i zaprzyjaźnia się z nim.

1783
•   Czerwiec Przybywa do Filadelfii, by starać się w Kongresie o uzyskanie zaległych poborów za lata służby.
•   13 października Awansowany przez Kongres do stopnia generała brygady.
•   Listopad Odwiedza kwaterę główną George’a Washingtona, od którego otrzymuje na pamiątkę szpadę i parę pistoletów.

1784
•   15 lipca Odpływa z Nowego Jorku do Francji, a stamtąd w sierpniu wyrusza do kraju.
•   Jesień Osiada w majątku rodzinnym Siechnowicze, którym zarządza do października 1789 r.

1788
•   Lato Sejmik brzeski zaleca posłom wybranym do Sejmu Rzeczpospolitej, by postulowali umieszczenie Kościuszki w wojsku.
•   6 października Rozpoczyna obrady Sejm Czteroletni.

1789
•   14 lipca Zdobycie Bastylii w Paryżu, początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
•   12 października Kościuszko otrzymuje nominację na generała majora wojsk koronnych z pensją roczną 12 tys. zł.

1790
•   Marzec Obejmuje komendę 2. Brygady Kawalerii Narodowej w Warcie nad Wartą. W tym samym roku zostaje przeniesiony do dywizji małopolskiej.

1791
•   Wiosna Odwzajemnione uczucie do Tekli Żurowskiej; małżeństwu sprzeciwia się jej ojciec.
•   10 maja Kościuszko składa przysięgę na wierność Konstytucji 3 maja.

1792
•   27 kwietnia W Petersburgu przywódcy obozu magnackiego zawiązują konfederację; oficjalnie proklamują ją 14 maja w miasteczku Targowica i zwracają się o pomoc do Rosji.
•  18 maja Katarzyna II wydaje manifest o przywróceniu porządku w protektoracie rosyjskim, co oznacza początek wojny. 22 maja rosyjskie wojska wkraczają do Rzeczpospolitej.
•  18 czerwca Bitwa pod Zieleńcami, w której Kościuszko dowodzi ariergardą.
•   25 czerwca Zostaje odznaczony nowo ustanowionym Orderem Virtuti Militari.
•   18 lipca Bitwa pod Dubienką, w której Kościuszko przyjmuje główne uderzenie wojsk rosyjskich.
•  30 lipca Na znak protestu przeciwko przystąpieniu króla do ...

[pełna treść dostępna dla abonentów Polityki Cyfrowej]