POLITYKA

Wtorek, 23 października 2018

Polityka - nr 10 (10) z dnia 2013-12-04; Pomocnik Historyczny. Stany Zjednoczone Ameryki; s. 4-5

Detale

Iwona Kochanowska  [opr.]

Podręczne kalendarium

Stany Zjednoczone od herbatki bostońskiej do pierwszej wojny światowej

16 XII 1773 – tzw. herbatka bostońska; zatopienie ładunku herbaty należącej do Kompanii Wschodnioindyjskiej w proteście wobec polityki celnej Wielkiej Brytanii.

5 IX–18 X 1774 – I Kongres Kontynentalny w Filadelfii gromadzi delegatów 12 kolonii (bez Georgii).

19 IV 1775 – pierwsze zbrojne starcie kolonistów z oddziałami brytyjskimi pod Lexington i Concord; początek wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

10 V 1775 – w Filadelfii rozpoczyna obrady II Kongres Kontynentalny; powołuje armię (14 VI) i mianuje George’a Washingtona jej dowódcą (15 VI). Kongres działa jako najwyższa władza kolonii do samorozwiązania w 1789.

4 VII 1776 – Kongres uchwala Deklarację Niepodległości.

15 XI 1777 – Kongres uchwala Artykuły Konfederacji i Wiecznej Unii, zw. też pierwszą konstytucją, dające podwaliny ustrojowe nowego państwa.

3 IX 1783 – paryski traktat pokojowy: Wlk. Brytania uznaje niepodległość Stanów Zjednoczonych.

17 IX 1787 – konwencja filadelfijska uchwala Konstytucję Stanów Zjednoczonych, ratyfikowaną następnie (do 1790) przez 13 stanów założycielskich.

30 IV 1789 – inauguracja ...