POLITYKA

Wtorek, 25 czerwca 2019

Polityka - nr 1 (1) z dnia 2005-04-26; Tajemnice Końca Wojny; s. 4

Podręczne kalendarium wojny

1939

1 września     Najazd Niemiec na Polskę.

3 września     Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Niemcom.

17 września     Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski.

28 września     Kapitulacja Warszawy. Utworzenie Służby Zwycięstwu Polski.

28 września     Traktat o przyjaźni i granicy pomiędzy ZSRR a III Rzeszą.

9 października     Wcielenie części ziem polskich do Rzeszy.

22 października     Fikcyjne wybory w części Polski zajętej przez ZSRR.

26 października     Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa.

30 listopada     Początek wojny radziecko-fińskiej.

 

1940

9 kwietnia     Agresja niemiecka na Danię i Norwegię.

10 maja     Atak niemiecki na Belgię, Holandię i Luksemburg w celu oskrzydlenia Francji.

<...