POLITYKA

Sobota, 25 maja 2019

Polityka - nr 2 (3193) z dnia 2019-01-09; s. 70

Kultura / Afisz / Na ekranie

Urszula Schwarzenberg-Czerny

Pojawia się i znika

3/6

...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)