POLITYKA

Sobota, 25 maja 2019

Polityka - nr 23 (2810) z dnia 2011-06-01; Polityka. Polska-Niemcy. 20 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy; s. 4-6

Anna Wolff-Powęska

Pojednanie przez wysłuchanie

Wbrew kasandrycznym prognozom wielu polityków normalizacja stosunków polsko-niemieckich zastąpiła neurotyczne sąsiedztwo.

Polski zbiorowy wizerunek Niemców, rozumiany jako całość sądów, ocen, mitów i stereotypów, stanowi odzwierciedlenie postrzegania własnego narodu. Na obraz zachodniego sąsiada u progu lat 90. XX w. rzutowały lęki i nadzieje czasów przełomu. Obawy budziły zarówno przemiany w jednoczących się Niemczech – wizja przytłaczającego wielkością sąsiada – jak i nieprzewidywalna przyszłość rysująca się w tle głębokiej transformacji systemowej naszego kraju. Nadzieja rodziła się na fali entuzjazmu wynikającego z przezwyciężenia podziału Europy i zakończenia zimnej wojny. U progu wielkich przeobrażeń w Europie Środkowo-Wschodniej Polacy musieli zmierzyć się nie tylko z przeszłością wzajemnego sąsiedztwa z Niemcami.

Polska musiała określić swą nadrzędną ratio status w perspektywicznej polityce wobec Niemiec. Fakt, że wybór drogi wyznaczała wolna Rzeczpospolita i demokratycznie wybrane władze, stwarzał całkowicie nową jakość. Sytuacja ta niosła szanse i wyzwania. Po raz pierwszy bowiem suwerenna Polska określała priorytety w polityce ...

Załączniki

 • Wojna a relacje współczesne

  Wojna a relacje współczesne - [rys.] JR

 • Odmiennie o demokracji

  Odmiennie o demokracji - [rys.] JR

 • Portret wzajemny

  Portret wzajemny - [rys.] JR

 • Jest lepiej między nami

  Jest lepiej między nami - [rys.] JR