POLITYKA

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Polityka - nr 36 (2468) z dnia 2004-09-04; s. 12

Ludzie i wydarzenia

Pojednanie w Nieszawie

W niedzielę 29 sierpnia w malutkiej Nieszawie odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik Pojednania Polsko-Niemieckiego. Pomysł rzucił Gustaw Bekker, 68-letni niemiecki lekarz pochodzący z kujawskiej wsi Wiktoryna. Zaproponował budowę monumentu upamiętniającego polskie i niemieckie niewinne ofiary wojny. Chciał, aby pojednanie dokonało się w Aleksandrowie Kujawskim, ale tam jego inicjatywy nie podjęto. Pomysł spodobał się za to burmistrzowi pobliskiej Nieszawy Andrzejowi Nawrockiemu. Zwolennikiem idei pojednania okazał się też miejscowy proboszcz ks. Wojciech Sowa, który już w 2000 r. zorganizował w Nieszawie nabożeństwo rekolekcyjne, podczas którego wypowiedziano w imieniu mieszkańców miasteczka prośbę o przebaczenie za fakt, że po wojnie Polacy zabijali Niemców.

Ojciec Gustawa Bekkera zginął tuż po wojnie zabity przez Polaków w parowym młynie w Aleksandrowie Kujawskim. Ten młyn zamieniono wówczas na obóz dla niemieckich mieszkańców tych okolic. Zamordowano tam ok. 80 osób. Zbrodni dokonali milicjanci dowodzeni przez lokalnego działacza PPR Mateusza Pawlaka. Ta sama grupa dotarła też do pobliskiej Nieszawy i urządziła pogrom głównie kobiet i dzieci narodowoś...