POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2018-05-16; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 30. Do czego nam ego; s. 14-17

JA. EGO na własny użytek

Katarzyna Czarnecka

Pokój między wrogami

Dr hab. Irena Dzwonkowska Jak żyć z wszystkimi swoimi Ja.

Katarzyna Czarnecka: – Czy człowiek ma tylko jedno ego?
Irena Dzwonkowska: – Ego to termin zaczerpnięty z psychoanalizy, oznaczający dosyć specyficzny sposób rozumienia ludzkiego Ja. Jednak jeśli popatrzymy na osobowość człowieka z perspektywy poznawczej, zobaczymy wielość owych Ja. Dotyczą one wiedzy o sobie w odniesieniu do różnych aspektów funkcjonowania: społecznego, intelektualnego, fizycznego. A także tego, jakie się ma osiągnięcia, jakie błędy popełnia, jakie się ma wady itd. Czyli to różne informacje, oceny, emocje i motywy.

Jak człowiek sobie z tymi różnymi Ja radzi?
Różnie. To bardzo ważny element zdrowego funkcjonowania – różne elementy ludzkiego Ja powinny się ułożyć w jeden nurt. Czasami integrują się pięknie i zgrabnie, przy czym nad tym, w jaki sposób, psychologowie wciąż się zastanawiają. Ale jest ich bardzo dużo i często nie do końca ze sobą grają, a wtedy człowiek odczuwa silny ból psychiczny.

Czy w dezintegracji mieści się sytuacja, w ...

Rozmówczyni jest profesorem Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się zagadnieniami z dziedziny psychologii społecznej, osobowości oraz emocji i motywacji. Interesuje się także problemami związanymi z nieśmiałością, lękiem społecznym, samooceną i współczuciem wobec samego siebie oraz relacjami interpersonalnymi.