POLITYKA

Sobota, 25 maja 2019

Polityka - nr 12 (3203) z dnia 2019-03-20; s. 29-31

Społeczeństwo

Rafał Kalukin

Polak nienachalnie postępowy

Polacy są podzieleni, choć mimo wszystko postawy progresywne przeważają nad konserwatywnymi. A to oznacza, że PiS może niewiele wskórać homofobiczną kampanią przeciwko „seksualizacji naszych dzieci”.

Postawy i poglądy Polaków próbowała sprawdzić pracownia IBRiS, która zadała respondentom blisko 20 pytań składających się na szerokie kulturowo-obyczajowe spektrum. Czyli o stosunek do Kościoła, do mniejszości seksualnych, o aborcję i eutanazję, wychowanie dzieci, edukację seksualną. Tak aby określić siłę oddziaływania dwóch wielkich prądów, progresywnego i konserwatywnego. Istotny był moment badania, czyli wtorek 12 marca. Raptem trzy dni po głośnym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, stanowiącym wstęp do homofobicznej kampanii. Rozbudzone emocje mogły więc wpłynąć na uskrajnienie wielu ocen. Ale i równie dobrze pomóc w rozpoznaniu układu sił.

Okazuje się bowiem, że w tych tematach Polacy nie są letni. Odsetek odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” bywał z reguły niewielki. Kilku-, góra kilkunastoprocentowy. Z jednym wyjątkiem, czyli pytań o warszawską Kartę LGBT (czyli pretekst do wszczęcia kampanii PiS), oraz związane z tym w ogóle poczucie zagrożenia ze strony społeczności gejowskiej wobec dzieci. Dlaczego? O tym później.

<...

Źródło: IBRiS W badaniu wzięło udział 1100 pełnoletnich osób z próby ogólnopolskiej. Sondaż przeprowadzono 12 marca 2019 r. Metoda badania: telefoniczny standaryzowany wywiad kwestionariuszowy ze wspomaganiem komputerowym (CATI).

Załączniki

  • Postawy i poglądy Polaków

    Postawy i poglądy Polaków - [infogr.] Mazurczyk Lech

  • Postawy i poglądy Polaków

    Postawy i poglądy Polaków - [infogr.] Mazurczyk Lech

  • Postawy i poglądy Polaków

    Postawy i poglądy Polaków - [infogr.] Mazurczyk Lech