POLITYKA

Wtorek, 20 sierpnia 2019

Polityka - nr 8 (2693) z dnia 2009-02-21; s. 98

Polityka 20 lat później

Na pierwszej stronie „Polityki” z 11 lutego 1989 r. (wydanej po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu) zdjęcie Czesława Kiszczaka i Lecha Wałęsy. W okolicznościowym komentarzu redaktor naczelny Jan Bijak napisał: „Tu bym proponował, aby 57 uczestników rozmowy stuknęło w stół od spodu, w niemalowane drewno i wzięło się do dzieła, od którego tyle zależy”.

• Podczas relacjonowanej w „Polityce” dyskusji w Klubie Myśli Politycznej „Dziekania” Tadeusz Mazowiecki zastanawia się, „czy jednak jako społeczeństwo – a w nim różne odłamy opozycji – gotowi jesteśmy do działania w warunkach pluralizmu i politycznej kultury różnic?”. Maciej Jankowski, działacz „S” i spawacz z UW, pyta, kto poniesie koszty przebudowy? „Wiadomo (...) że nie poniesie ich aparat partyjny, wojsko ani milicja. Niedobrze byłoby, gdyby koszty te miała ponieść inicjatywa prywatna, jako że dopiero niedawno stworzono jej możliwość swobodniejszego działania. Z kolei niebezpiecznie obarczać nimi chłopstwo. W końcu okaże się, że podstawową część tych kosztów będą musieli ponieść robotnicy, a to może postawić Związek w konflikcie z jego bazą członkowską”.

• 6 lutego kojarzyć będzie ...