POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 7 (2692) z dnia 2009-02-14; s. 106

Polityka 20 lat temu

6 lutego w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. „Polityka” drukuje wywiady z „młodymi” sekretarzami KC PZPR. Sekretarz Leszek Miller: „Dramatyczny konflikt w kraju pogrzebałby już wszystkich”. Wtóruje mu sekretarz Zygmunt Czarzasty: partia nie może „pozostać sektą, żyć w getcie, czy szukać pomocy innych i bronić socjalizmu siłą – wprowadzając fikcję – socjalizm koszarowy”.

W kolejnym numerze przedstawiciel drugiej strony prof. Andrzej Stelmachowski mówi: „Uważamy, że formuła kierowniczej roli partii, jako formuła konstytucyjna, się przeżyła. Należy więc dążyć do normalnego układu sił społecznych, do normalnych procesów politycznych. Ale to nie teraz, za jakiś czas. Jednak wizję docelowego modelu demokracji winniśmy mieć”.

W kraju rośnie inflacja. W artykule „Ile i dlaczego tak drogo?”, prezes warszawskiej mleczarni Praga przyznaje, że „marzy o tym, żeby skończyć z mlekiem i zacząć produkować »Mazowszankę«. Woda ze studni głębinowej, trochę dwutlenku węgla, a droższa od litra mleka i można nalewać bez dotacji”.

Rubryka Coś z życia donosi o novum w poznańskich szaletach. Zdecydowano się tam wprowadzić stałą opłatę, by „nie ...