POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 23 (2810) z dnia 2011-06-01; Polityka. Polska-Niemcy. 20 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy; s. 1

Jerzy Baczyński

Polska-Niemcy. 20 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

W 1989 r. – jak zauważa niemiecki historyk Heinrich August Winkler – po raz pierwszy od 300 lat kwestia niemiecka (zjednoczenie kraju) i kwestia polska (odzyskanie suwerenności) nie były ze sobą w konflikcie, lecz się nawzajem wspierały i uzupełniały. Dlatego po ostatecznym uznaniu granicy na Odrze i Nysie przez zjednoczone Niemcy w listopadzie 1990 r. można było na nowo zdefiniować wzajemne odniesienia między Polską i Niemcami w nowej Europie.

Bywają traktaty niewarte papieru, na którym zostały spisane, bo były jedynie taktycznym manewrem. Ale bywają też takie, które na pokolenia kształtują relacje między partnerami. Podpisany w Bonn 17 czerwca 1991 r. polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy stał się trwałym fundamentem nowych, partnerskich stosunków między obydwoma państwami i społeczeństwami. Dwudziesta rocznica tego wydarzenia stanowi dobrą okazję, by relacje polsko-niemieckie poddać głębszej refleksji i ocenie.

Jerzy Baczyński
Redaktor naczelny
POLITYKI

Dr Albrecht Lempp i Małgorzata Ławrowska
Dyrektorzy, Członkowie Zarzą...