POLITYKA

Wtorek, 20 sierpnia 2019

Polityka - nr 6 (2894) z dnia 2013-02-06; s. 68

Kultura / Afisz / Książki

Wiesław Władyka

Polska róża wiatrów

●●●●○○

Jerzy Kłoczowski, Rzeczpospolita Wielu Narodów, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2012, s. 300

Chyba nikt inny nie zasłużył się tak dalece w dziele wprowadzania Polski do Europy jak Jerzy Kłoczowski, wybitny historyk, który profesjonalnie ciągnie liny z dalekiej przeszłości w przyszłość, udowadnia – mówiąc językiem dzisiejszym – nasze niejako genetyczne, historyczne i moralne prawa do pewnego i stałego miejsca na Starym Kontynencie. Oczywiście zasłużyło się wielu, ale tylko nieliczni potrafili swoimi studiami i pracami dać tak silne wielowiekowe świadectwo naszej europejskości, a w jej ramach naszej swojskości, zresztą wcale kiedyś wewnętrznie różnorodnej, wielonarodowej i wielokulturowej.

To doświadczenie jest nie tylko legitymacją do podróży w przyszłość, jest skarbnicą wartości, o których często sama Europa dowiaduje się od niedawna, niepomna, że wiele z nich znalazło się niejako w dekalogu współczesnej Wspólnoty. A także że Rzeczpospolita Wielu Narodów (jak ją określa prof. Kłoczowski) ...

●●●●●● wybitne!
●●●●●○ bardzo dobre
●●●●○○ dobre
●●●○○○ średnie
●●○○○○ słabe
●○○○○○ dno!