POLITYKA

Poniedziałek, 27 maja 2019

Polityka - nr 17 (2295) z dnia 2001-04-28; s. 13

Komentarze

Polska strategia

Pod patronatem prezydenta RP i z jego osobistym udziałem odbyła się w Pałacu Prezydenckim konferencja „Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku”. Ze względu na temat, prestiżową oprawę i udział kilkudziesięciu profesorów, ta konferencja powinna być wydarzeniem politycznym i medialnym, ale nie była. Właściwie tylko telewizja publiczna poświęciła konferencji więcej uwagi. Mimo wezwań prezydenta, aby debatę o przyszłości kraju oderwać od bieżącego kalendarza politycznego i partyjnych podziałów, spotkanie zostało praktycznie zignorowane przez antyeseldowską opozycję (Bronisław Geremek i Jarosław Bauc uczestniczyli tylko w części inauguracyjnej, a szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych Jerzy Kropiwnicki ze swadą wygłosił ogólnikowy wykład). Na placu debaty zostali więc profesorowie z Komitetu Prognoz „Polska 2000 plus” (liberalni ekonomiści uważają, że Komitet jest zdominowany przez opcję lewicującą i etatystyczną) oraz sami działacze SLD. Kontrowersji zatem nie było: zebrani profesorowie łatwo zgodzili się, że narodowym priorytetem musi być rozwój edukacji i badań naukowych, że państwo powinno także wspierać budownictwo mieszkaniowe, ...