POLITYKA

Sobota, 25 maja 2019

Polityka - nr 19 (2503) z dnia 2005-05-14; s. 16

Ludzie i wydarzenia

Polska w Unii nielegalnie?

11 maja Trybunał Konstytucyjny ma wydać wyrok w sprawie zgodności z konstytucją traktatu akcesyjnego oraz traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Trybunał rozpatruje trzy połączone wnioski grup posłów, którym przewodzą Jan Łopuszański, Marek Kotlinowski i Antoni Macierewicz.

Posłowie uważają, że niezgodnie z ustawą zasadniczą zastąpiono nadrzędność Konstytucji RP pierwszeństwem prawa wspólnotowego, wbrew ustawie przekazano Unii kompetencje RP, choć mowa jedynie o przekazaniu ich „w niektórych sprawach”, a związanie Polski unijnym prawem oznacza zmianę konstytucyjnego ustroju państwa i jego porządku prawnego, co odbyło się wbrew konstytucyjnej procedurze. Wnioskodawcy uważają także, że istnieje szczególne niebezpieczeństwo, że na nowo otwarte zostaną sprawy statusu prawnego nieruchomości na północnych i zachodnich ziemiach Polski.

Ekspert międzynarodowego prawa publicznego prof. Mariusz Muszyński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uważa, że jest mało prawdopodobne, by Trybunał uznał niekonstytucyjność traktatu. – Nie weźmie na siebie takiej politycznej odpowiedzialności. Zapewne uzna, że brak mu kompetencji do decydowania o aktach wspólnotowych. Jeśli ...