POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 45 (2477) z dnia 2004-11-06; s. 82

Nauka / Eureka!

Polskie Noble 2004

Już po raz trzynasty Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała swoje nagrody, zwane powszechnie Polskimi Noblami. Jest to najpoważniejsze w naszym kraju wyróżnienie, które otrzymują autorzy wybitnych odkryć i osiągnięć naukowych dokonanych w minionych czterech latach. Tegorocznymi laureatami zostali:

W dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego za badania będące próbą teorii i interpretacji procesów transformacji współczesnej Polski i świata, przedstawione w książkach „Postkomunizm” (2001) oraz „Władza globalizacji” (2003).

W dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych prof. dr hab. Janusz Limon z Katedry Biologii i Genetyki Akademii Medycznej w Gdańsku za wybitny wkład w rozwój cytogenetycznych metod diagnozowania nowotworów złośliwych. Jego zespół zajmuje się też m.in. genetycznymi uwarunkowaniami choroby wieńcowej i przemiany cholesterolu.

W dziedzinie nauk ścisłych prof. dr hab. Wojciech Stec z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w&...