POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Polityka - nr 14 (14) z dnia 2018-09-26; Niezbędnik Współczesny. 3/2018; s. 6-13

POLSKA

Ewa Wilk

Polszczyzna, czas teraźniejszy

Język jest tym, czym ludzie mówią i piszą, a przede wszystkim myślą. Oto kilka niepokojących zjawisk we współczesnej polszczyźnie. Opisujemy je nie po to, by ubolewać nad samym językiem, lecz nieco więcej zrozumieć z naszych czasów.

Jest, ruch ciała, spojrzenie, mimika. Nawet osoby pozbawione słuchu czy mowy potrafią się komunikować. Człowiek ma wiele sposobów, by wyrazić to, co myśli i czuje. Swoistą drogą komunikacji jest sztuka. Bez jednego wszakże współcześnie ludzkość obejść się nie może: bez słów. One są istotą tego gatunku, filarem jego sukcesu ewolucyjnego i podstawą cywilizacji. Prawdopodobnie bez słów, którymi posługują się najbardziej twórcze umysły, nie byłoby wielowiekowego pochodu imponujących wynalazków. Ale też bez słów nienawistnych i wykluczających nie byłoby aż takich wojen, aż tak masowych mordów, aż takiej żądzy burzenia, niszczenia. Bez słów kłamliwych nie zagnieździłyby się na ziemi zbrodnicze reżimy, zniewalające łgarstwem i propagandą umysły milionów ludzi. Jednym z prawdziwszych zdań w dziedzictwie kulturowym ludzkości jest to, że „na początku było Słowo”. Jest ono zawsze na początku istotnych wydarzeń i procesów społecznych.

Język polski, w zależności od słownika, który go kodyfikuje, liczy od ok. 60 ...