POLITYKA

środa, 21 sierpnia 2019

Polityka - nr 14 (2648) z dnia 2008-04-05; s. 44-45

Rynek

Urszula Szyperska

Poruszenie w towarzystwie

Towarzystwa budownictwa społecznego miały być sposobem na tanie mieszkania. Na razie wyszło średnio, ale planuje się rewolucyjne zmiany.

Sprzedam mieszkanie TBS – takich ofert jest w Internecie sporo, często z podaną ceną. Tylko nieliczni piszą: odstąpię, chociaż mieszkania towarzystw budownictwa społecznego są wynajmowane i sprzedać ich nie można. Lokator, który finansuje 25–30 proc. kosztów budowy (tzw. partycypacja) i spłaca kredyt wliczony w czynsz, ma powody, żeby czuć się współwłaścicielem mieszkania.

Od dwóch lat pojawiają się zapowiedzi, że mieszkania TBS można będzie wykupić. Żaden minister budownictwa w rządzie PiS nie wyszedł jednak poza deklaracje (inna rzecz, że na przygotowanie szczegółowych propozycji mieli niewiele czasu, bo po kilku miesiącach tracili posadę). Teraz pałeczkę przejęło Ministerstwo Infrastruktury. – TBS powinny mieć możliwość sprzedawania mieszkań lokatorom. Odzyskają dzięki temu środki zamrożone w istniejących domach i przeznaczą je na budowę następnych – mówi Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.

Według propozycji resortu lokator musiałby spłacić kredyt na mieszkanie, zaciągnięty przez TBS w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym (przy Banku Gospodarstwa Krajowego). Prezentem od państwa byłoby niskie oprocentowanie tego kredytu (ostatnio 3,5 proc.). Państwo wspierał...

Dług do spłacenia

Podpisanie umowy udział kredytu w proc. koszt budowy m kw.* zadłuzenie na m kw. okres spłaty w latach
1999 67,6 1916 zł 1634 zł 50–65
2006 61,6 2667 zł 1418 zł do 35

* według pułapu kosztów (tzw. wartosci odtworzeniowej) dla województwa mazowieckiego, bez Warszawy

Ile to kosztuje w TBS

(mieszkanie 50 m kw., w woj. mazowieckim, poza Warszawą)

• koszt budowy: 136,2 tys. zł (2725 zł x 50 m kw.)*

• partycypacja: 30 proc. kosztu

• czynsz: 4 proc. kosztu podzielone przez 12 miesięcy, 454,16 zł

• kaucja: roczny czynsz, 5449,90 zł

• dochody kandydata na lokatora nie mogą przekraczać 1,5 przeciętnego wynagrodzenia w województwie

• dwóch osób – 2,1 wynagrodzenia, na każdą następną osobę dolicza się 40 proc.

* koszt zgodny z obecną wartością odtworzeniową m kw. mieszkania

Załączniki

  • Mało pieniędzy, mało mieszkań

    Mało pieniędzy, mało mieszkań - JR