POLITYKA

Poniedziałek, 27 maja 2019

Polityka - nr 19 (2553) z dnia 2006-05-13; s. 24-26

Temat tygodnia / Nowy rząd

Joanna SolskaRyszarda SochaAdam GrzeszakJoanna Cieśla

Posady dla nowych swoich

Było 16 ministerstw, teraz jest 19, było dwóch wicepremierów, jest czterech; w nowych resortach, a pewnie także w części dotychczasowych pojawi się armia sekretarzy stanu i doradców w gabinetach politycznych. Tak uzupełniony rząd rusza do realizacji programu „tanie państwo”. PiS nie tyle podzielił się posadami, co je rozmnożył.

Andrzej Lepper – wicepremier z wyrokiem

Andrzej Lepper, nowy wicepremier i minister rolnictwa, obiecywał już wiele i wielokrotnie. M.in. zapowiadał zniesienie całej akcyzy od paliwa rolniczego (to, co już w tej sprawie uchwalono, kosztować będzie budżet ok. 1 mld zł) i biopaliwa, których produkcja ma wzbogacić rolników bez względu na rosnące koszty dla właścicieli aut. Sugerował także, że rząd ma renegocjować traktat akcesyjny, czyli żądać od Brukseli m.in. większych kwot produkcji mleka oraz wyższych dopłat bezpośrednich. Teraz wreszcie ma okazję, żeby samemu wymusić na Unii Europejskiej, co chce.

Andrzej Lepper, trybun ludowy, organizator blokad, laureat wielu wyroków sądowych, surowo recenzował kolejnych ministrów rolnictwa, co nie znaczy, że sam jest ekspertem. W 2002 r. straszył Unią Europejską jako gość telewizyjnej Jedynki: „To Unii zależy na przyjęciu Polski, bo to oni mają nadwyżkę produkcji, a nie my, i oni szukają rynków zbytu dla swojej nadwyżki produkcji”. Ogromny eksport polskiej żywności na unijny rynek musiał go więc zaskoczyć.

Lepperowi brak ...