POLITYKA

Niedziela, 16 czerwca 2019

Polityka - nr 40 (3029) z dnia 2015-09-30; s. 20-21

Ranking Posłów Tygodnika POLITYKA

Anna DąbrowskaJanina Paradowska

POSŁOWIE i superPOSŁOWIE

Po raz 18. rozstrzygnęliśmy ranking POLITYKI na najlepszych posłów. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, która wspólnie z redaktorem naczelnym POLITYKI Jerzym Baczyńskim wręczała w Sejmie laureatom dyplomy, powiedziała, że być może to jedyne wydarzenie, kiedy o politykach mówi się dobrze i z szacunkiem.

Koniec kadencji Sejmu jest czasem podsumowań, zatem z pomocą koleżanek i kolegów, sprawozdawców parlamentarnych, którzy zgłaszają kandydatów, ocenialiśmy tym razem całą czteroletnią kadencję, a nie jak zwykle rok poselskiej pracy. Wydało się nam to bardziej sprawiedliwe. Ostatni rok Sejmu jest zwykle nietypowy, a ten był szczególny ze względu na wyjątkową kumulację wyborów. Taki czas z reguły bardziej sprzyja czystej polityce, dyskusjom mającym często wymiar propagandowy, wyborczy. Umyka wtedy codzienna poselska praca.

Tymczasem cała kadencja to ponad sto posiedzeń plenarnych, prawie 290 dni obrad, 6 tys. posiedzeń komisji, nie licząc komisji nadzwyczajnych czy śledczych, rozpatrzenie prawie 1300 projektów ustaw, uchwalenie blisko 750, podjęcie prawie 300 uchwał i tyluż rezolucji. To jest ogrom pracy, którego nie widać, gdy sejmowe relacje zdominowane są bieżącą polityką.

Ranking POLITYKI narodził się w 1993 r. Mamy satysfakcję, że nasi laureaci z ubiegłych lat sprawdzali się w kolejnych, że mało było gwiazd jednego sezonu, a wielu pracuje obecnie w Parlamencie Europejskim. Uznając, że osiemnastka to symboliczny wiek dojrzałości, postanowiliśmy sprawdzić, kto najczęściej znajdował się w gronie ...