POLITYKA

Sobota, 17 sierpnia 2019

Polityka - nr 41 (2624) z dnia 2007-10-13; s. 132-133

Ludzie / Zostańcie z nami!

Ewa Wilk

Posługa myślenia

W niedzielę, 7 października, wręczyliśmy 17 portfeli, z 25 tys. zł każdy, młodym, wybitnym naukowcom. Mamy już w sumie – po siódmej edycji konkursu – 139 stypendystów.

Gdyby szukać jednego słowa, którym syntetycznie można by oddać sens corocznej akcji POLITYKI „Zostańcie z nami”, najlepiej nadawałoby się do tego pojęcie: zaufanie. Sponsorzy ufają jurorom, że ci dokonają rzetelnego wyboru najlepszych spośród kilkuset kandydatów, młodych magistrów i doktorów. Ufają zatem profesjonalnym kompetencjom i etycznym kwalifikacjom 18 profesorów i publicystów POLITYKI, którzy zasiadają w kapitule. Jurorzy muszą zaufać, że rekomendowany przez każdego z nich młody człowiek, poza oczywistymi osiągnięciami, ma na siebie jako uczonego obiecujący pomysł, wie, co chce w nauce zrobić, wszak to właśnie jest podstawowym kryterium wyboru. Wszyscy zaś – sponsorzy, jurorzy, organizatorzy akcji – ufamy młodym, że ta nagroda i honorowe wezwanie skłonią ich do pozostania przy ich pasjach mimo przeciwności i pokus.

Pojęcie zaufania zostało wybrane na temat przewodni sesji naukowej, która – podobnie jak rok temu – poprzedziła uroczystość wręczenia symbolicznych portfeli. Sesję zorganizowali Hanna Mamzer, socjolożka, i Tomasz Zalasiński, prawnik, stypendyści z lat ubiegłych, motory napędowe Stowarzyszenia Stypendystó...

Naukowcy o zaufaniu

W seminarium „Zaufanie a życie społeczne” towarzyszącemu tegorocznej gali stypendialnej prelegentami byli:

dr Hanna Mamzer, UAM w Poznaniu, „Zaufanie a bezpieczeństwo ontologiczne”; dr Joanna Roszak, UAM w Poznaniu, „Nie wierz nigdy poecie”; dr Marcin Szeląg, UAM w Poznaniu, „Muzeum i problem zaufania”; dr Michał Bilewicz, UW, „Czy potrafimy zaufać innym narodom?”; dr Adam Rosowski, Politechnika Łódzka, „Zaufanie do nowych technologii i jego wpływ na życie społeczne”; dr Grzegorz Jankowicz, UJ, „(Nie) ufaj bliźniemu swemu jak sobie samemu. Problem zaufania w teologii politycznej”; dr Tomasz Zalasiński, Uniwersytet Wrocławski, „Ochrona zaufania obywateli do państwa jako konstytucyjny obowiązek władz publicznych”; dr Dobrochna Bach-Golecka, UW, „Zaufanie a polityka międzynarodowa”; dr Monika Milewska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, „Zaufanie i nieufność w państwach totalitarnych”; dr Katarzyna Bojarska, Szkoła Nauk Społecznych PAN Warszawa, „Zaufanie wobec historii i historie nieufności”; dr Michał Wierzchoń, UJ, „Czy można ufać reklamie – o zaufaniu (lub jego braku) w relacji konsument–reklamodawca”; dr Tomasz Zarycki, UW, „Wzajemne postrzeganie centrów i peryferii a problem zaufania. Rozważania teoretyczne”.