POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Polityka - nr 13 (13) z dnia 2018-09-12; Twoje Miasto, Twój Wybór. Wydanie specjalne POLITYKI na wybory samorządowe 2018 r.; s. 16-18

Marta Żakowska

Potrzeba POPRAWY

Co zrobić, żeby mieszkańcy miast byli bezpieczniejsi, zdrowsi i szczęśliwsi.

Prowadzone w Polsce od mniej więcej dekady dyskusje o rozwoju miast odwoływały się do różnych idei i mód. Aktywiści miejscy oraz przedstawiciele środowiska akademickiego i urzędniczego mówili np. o mieście dla ludzi, a nie dla samochodów. Proponowali więc doinwestowywanie transportu publicznego i zwężanie ulic, bo wszystkie badania pokazują, że szerokie ściągają samochody do centrum, co zwiększa korki. Nagłaśniali też potrzebę dobrej polityki mieszkaniowej, np. dostępności publicznych lokali na wynajem. Środowiska biznesowe popularyzowały koncepcje smart city, czyli inteligentnych elektronicznych systemów zarządzania miastem, oraz start-up city, miejsc przyjaznych lokalnym przedsiębiorcom.

W cieniu tych dyskusji rosły jednak niezauważane problemy.

Odporność

Zmiany klimatyczne powodują, że pojawiają się coraz bardziej niebezpieczne nawałnice, upały i susze. Ich skutkom powinny przeciwdziałać dobrze przygotowana miejska polityka klimatyczna i wielofunkcyjna architektura przygotowana zarówno na susze, jak i powodzie. Od kilku lat rozwija się więc idea resilient city, czyli elastycznego, odpornego miasta. Wdraża ją m.in. Nowy ...