POLITYKA

Piątek, 19 lipca 2019

Polityka - nr 7 (3148) z dnia 2018-02-14; s. 7

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 A.DOB.

Powiedz „sprawdzam!”

Od najbliższych wyborów samorządowych mieszkańcy będą mogli rozliczać radnych, na których oddali swój głos w wyborach. Nie będzie już tajemnicą, kto głosował za podwyżką cen biletów, a kto oprotestował budowę nowego boiska. Ostatniego dnia stycznia weszła bowiem w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Wynika z niej jasno, że głosowania na sesjach rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich mają mieć charakter imienny. Wyniki głosowań mają być dostępne na stronach internetowych poszczególnych gmin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wprowadzenie tego rozwiązania wiąże się z kosztami, które będą musiały ponieść gminy. Według serwisu MamPrawoWiedziec.pl autorzy ustawy oszacowali, że koszty wprowadzenia systemów wyniosą do 58 mln zł. Być może mniejsze gminy będą chciały ominąć ten obowiązek, wprowadzając ręczny sposób liczenia i rejestracji danych. Ustawa gwarantuje też, że obrady radnych będą transmitowane i&...