POLITYKA

Piątek, 19 lipca 2019

Polityka - nr 21 (2505) z dnia 2005-05-28; s. 4-11

Raport

Igor T. Miecik

Prawo dżungli

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to potężna instytucja zarządzająca czwartą częścią terytorium Polski. Niepoliczalny magazyn drewna. Ma swoją konstytucję, własny podział administracyjny, armię urzędników, budżet i gigantyczny majątek. Prawdziwe państwo w państwie. A właściwie dżungla w państwie, jeśli wziąć pod uwagę karuzelę personalną, wirującą tam bezustannie, napędzaną przez politykę, a także nadużycia gospodarcze i poprawianie budżetu księgowymi sztuczkami.

Dyrektor generalny LP Janusz Dawidziuk przekonująco uświadomił potęgę kierowanej przez siebie instytucji dziennikarzom prasy lokalnej, zgromadzonym niedawno na specjalnej dwudniowej konferencji prasowej, podsumowującej dokonania leśników.

Dziennikarze zadeklarowali chęć własnoręcznego zasadzenia „lasu medialnego”, który to akt miał pieczętować owocną współpracę leśno-dziennikarską, a także symbolizować stanowcze „nie” dla złowieszczej wizji prywatyzacji lasów. Ta, zdaniem związanego z SLD Dawidziuka, nadciąga nieuchronnie wraz z nową władzą spod znaku PiS-PO. Gdy jeden z gości zaniepokoił się, czy dyrekcja Lasów Państwowych będzie w stanie zagwarantować odpowiednie zaplecze bankietowe, dyrektor Dawidziuk uspokoił dziennikarzy: – Bez obawy! Ta firma kontroluje jedną czwartą terytorium Polski.

Lasy zajmują dziś 28,6 proc. obszaru Polski – niemal 9 mln ha. 78 proc. tego terenu znajduje się pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ten twór to jedyna w swoim rodzaju instytucja nie mająca sobie podobnych nie tylko w Polsce, ale także niemal w całej Europie.

Prawdziwe imperium z dziesiątkami własnych oś...

Lasy zajmują 28,6 proc. obszaru Polski, niemal 9 mln ha
Powierzchnia pod zarządem Lasów Państwowych: 7 584 742 ha
Przychody leśnego imperium: 4 814 408 tys. zł
Średnia pensja pracownika LP: 3,4 tys. zł miesięcznie
Limit rocznego wyrębu: 25–27 mln m3

Co nam szumi

gatunki drzew w polskich lasach w proc.
sosna i modrzew* 69,3
dąb 7,2
brzoza 5,7
świerk 5,5
buk 4,9
olsza 4,4
jodła i daglezja 2,0

* Leśniczy liczy te dwa gatunki razem, bo mają drewno o niemal identycznych parametrach technicznych.