POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 41 (3030) z dnia 2015-10-07; s. 17-19

Polityka Insight. Rating rządu

Łukasz Lipiński

Premier lepsza niż rząd

Ewa Kopacz zachowała ocenę sprzed roku, a największym wygranym jest Tomasz Siemoniak. Ale średni rating ministrów jest niższy w każdej kategorii.

Centrum analityczne POLITYKA INSIGHT, jak co roku przygotowało ocenę rządu. W naszym ratingu (patrz ramka) sprawdzamy działalność wszystkich ministrów w trzech kategoriach – sprawności rządzenia, pozycji politycznej i odbiorze publicznym. Łącznie na wynik składa się 13 różnych dziedzin. W tym roku ocena rządu jest szczególnie ważna, bo już za kilkanaście dni podda się on pod osąd Polaków, którzy zagłosują w wyborach do Sejmu i Senatu.

„Wszystko się musi zmienić, żeby wszystko zostało po staremu” – ten cytat z „Lamparta” Giuseppe di Lampedusy najlepiej oddaje sytuację Ewy Kopacz. Z jednej strony premier jest dziś dużo silniejszym politykiem niż rok temu, z drugiej – po klęsce Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich Platforma jest dużo słabszą partią, poparcie dla rządu też znacząco spadło. Stąd ocena samej premier pozostała niezmieniona – B+ w naszym ratingu.

Ewa Kopacz przejęła stery od Donalda Tuska na rok przed wyborami. Gabinet tracił wtedy w sondażach i był pogrążony w kryzysie po aferze podsłuchowej. Jej poprzednik był silnym premierem, ona musiała zbudować przywództwo ...

Rating POLITYKI INSIGHT jest jakościową oceną pracy premiera i ministrów. Jego podstawą jest 13 ocen odnoszących się do trzech wymiarów działalności każdego członka rządu. Na „sprawność rządzenia” składają się m.in. oceny za legislację i realizację polityki, administrowanie resortem. Na „pozycję polityczną” – oceny za pozycję w rządzie i we własnej partii, a na „odbiór publiczny” – oceny za zaufanie społeczne i odbiór w mediach. Ministrowie otrzymali podrating za każdy wymiar działalności – jest on średnią arytmetyczną ocen cząstkowych przy zachowaniu określonych wag. Całościowy rating ministra to z kolei średnia arytmetyczna trzech podratingów przy założeniu następujących wag: „sprawność rządzenia” – 50 proc., „pozycja polityczna” – 25 proc. i „odbiór publiczny” – 25 proc. Obowiązuje dziewięciostopniowa skala: A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-.

Ewa Kopacz
prezes Rady Ministrów
B+
B sprawność rządzenia
A- pozycja polityczna
B+ opinia publiczna

Oceny ministrów

Tomasz Siemoniak
minister obrony narodowej
A-
A- sprawność rządzenia
A- pozycja polityczna
B+ opinia publiczna

Władysław Kosiniak-Kamysz
minister pracy
B+
B+ sprawność rządzenia
B+ pozycja polityczna
B+ opinia publiczna

Małgorzata Omilanowska
minister kultury
B
B+ sprawność rządzenia
B- pozycja polityczna
C+ opinia publiczna

Marek Sawicki
minister rolnictwa
B B sprawność rządzenia
B+ pozycja polityczna
B opinia publiczna

Grzegorz Schetyna
minister spraw zagranicznych
B
B- sprawność rządzenia
B+ pozycja polityczna
A- opinia publiczna

Marian Zembala
minister zdrowia
B
B+ sprawność rządzenia
B- pozycja polityczna
B- opinia publiczna

Borys Budka
minister sprawiedliwości
B-
B sprawność rządzenia
B- pozycja polityczna
B- opinia publiczna

Joanna Kluzik-Rostkowska
minister edukacji
B-
B- sprawność rządzenia
B- pozycja polityczna
B opinia publiczna

Lena Kolarska-Bobińska
minister nauki
B-
B sprawność rządzenia
C+ pozycja polityczna
B- opinia publiczna

Adam Korol
minister sportu i turystyki
B-
B sprawność rządzenia
B- pozycja polityczna
B- opinia publiczna

Mateusz Szczurek
minister finansów
B-
B sprawność rządzenia
C pozycja polityczna
B- opinia publiczna

Andrzej Czerwiński
minister skarbu
C+
C+ sprawność rządzenia
B- pozycja polityczna
C+ opinia publiczna

Maciej Grabowski
minister środowiska
C+
B sprawność rządzenia
C pozycja polityczna
C opinia publiczna

Andrzej Halicki
minister administracji i cyfryzacji
C+
C+ sprawność rządzenia
B pozycja polityczna
C+ opinia publiczna

Janusz Piechociński
minister gospodarki
C+
C sprawność rządzenia
B- pozycja polityczna
B- opinia publiczna

Teresa Piotrowska
minister spraw wewnętrznych
C
C sprawność rządzenia
B- pozycja polityczna
C- opinia publiczna

Maria Wasiak
minister infrastruktury i rozwoju
C
C+ sprawność rządzenia
C+ pozycja polityczna
C- opinia publiczna