POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 19 (3109) z dnia 2017-05-10; s. 6

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 M.H.

Prezydent – ofiara krasomówstwa

Wypadałoby, aby Wielki Mistrz Orderu i zarazem przewodniczący Kapituły Orderu Orła Białego dobrze znał jego dzieje. Prezydent Andrzej Duda, wręczając 3 maja br. order nowym kawalerom, powiedział, że OOB „jest dla mnie wymownym symbolem polskiej wolności. Ponieważ był on przyznawany wtedy, gdy Polska była wolna – rzeczywiście wolna!”. Nasz prezydent albo ma swoją wizję naszej historii, albo padł ofiarą własnego krasomówstwa... OOB nadawano także w okresie zaborów, a więc po utracie przez Polskę niepodległości.

W ustawie konstytucyjnej Księstwa Warszawskiego z 1807 r. zapisano, że „ordery cywilne i wojskowe będące dawniej w Polsce utrzymują się, a król jest naczelnikiem tych orderów”. Był nim Fryderyk August I, król Saksonii i zarazem książę warszawski. Z jego to woli order otrzymał m.in. Józef Wybicki, autor słów naszego hymnu. W ustawie konstytucyjnej Królestwa Polskiego (kongresowego) z 1815 r. też zachowano dawne polskie ordery, zapisując zarazem w pierwszym jej artykule, że „Królestwo Polskie jest na zawsze połączone z ...