POLITYKA

Sobota, 17 sierpnia 2019

Polityka - nr 22 (2247) z dnia 2000-05-27; s. 13

Komentarze

Aleksander Chećko

Prezydent wygrał z „Życiem”

Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał wydawcę, redaktora naczelnego i dziennikarzy „Życia” do opublikowania na pierwszej stronie oświadczenia, w którym przeproszą Aleksandra Kwaśniewskiego za naruszenie jego dóbr osobistych. Publikacja „Wakacje z agentem” nieprawdziwie sugerowała bowiem zażyłość lidera polskiej lewicy z rosyjskim agentem.

Sprawa prezydent Kwaśniewski przeciwko redakcji „Życia” miała charakter precedensowy, postawiła na porządku dziennym kilka ważnych pytań. Choćby takie: jaka powinna istnieć relacja między wolnością prasy a prawem do obrony prywatności i ochrony godności osoby publicznej, do tego osoby publicznej nr 1 w państwie? Dalej, czy dziennikarzy, którzy deklarują, że rzetelnie próbowali wypełnić swoje reporterskie zadanie, sam ten fakt upoważnia do publikacji przygotowanego tekstu, pełnego niejasności i faktów niepotwierdzonych, bo nie znaleziono na to sposobu? Wreszcie, czy redakcja, przeciwko której prowadzona jest sprawa, powinna była w czasie procesu wykorzystywać swoje łamy dla propagandy swoich tez i racji? Czy aby nie mieliśmy do czynienia ze stosowaniem nacisku na sąd?

Intencje „Życia” były od początku ...