POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 18 (2348) z dnia 2002-05-04; s. 20-22

Kraj

Wojciech MarkiewiczMariola Balicka

Promocja wysokich cen

Ciąg dalszy bitwy z hipermarketami

Rząd wypowiedział wojnę groźnej patologii gospodarczej. Chodzi o „rażąco niskie” ceny towarów w super- i hipermarketach oraz o obsypywanie przez nie klientów nagrodami. Projekt krucjaty przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z samej nazwy urzędu wynikałoby, że walka ze skandalicznie niskimi cenami prowadzona jest w imię ochrony konsumentów. Czy aby na pewno?

Wielkie sieci handlowe są wrogiem numer jeden polityków, którym leży na sercu dobro rodzimego handlu. Ich niechęć wobec zagranicznych potentatów rośnie wraz z nasilającym się entuzjazmem Polaków do zakupów w wielkich marketach i, co za tym idzie, wraz ze wzrostem ich ilości. W styczniu Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy przewidujący m.in. zakaz wydawania przez gminę zgody na lokalizację supermarketu, jeśli jego powierzchnia przekraczałaby 30 proc. powierzchni wszystkich gminnych sklepów, oraz zakaz handlowania w niedziele i święta. Przywilej ten miałby przysługiwać tylko placówkom handlowym np. na dworcach i stacjach benzynowych oraz małym sklepom rodzinnym. Niedawno PiS wycofało projekt ze względu na niekonstytucyjność i niespójność niektórych zapisów. Partia zapowiedziała jednak, że sprawy nie porzuca i wkrótce zgłosi 2–3 nowe projekty w tej materii. Jeśli tak, to PiS powinno się spieszyć, bo chętnych do zwalczania plagi hipermarketów szybko przybywa.

Zakazane praktyki

W kwietniu rząd przyjął przygotowany przez UOKiK projekt nowelizacji ustawy o&...

Liczba

hipermarketów w Polsce

2000 r. ...... 112
2001 r. ...... 136
2002 r.* ...... 173
2005 r.* ...... ponad 200

*prognozy Źródło: CAL

Udział

super- i hipermarketów oraz sklepów dyskontowych w sprzedaży artykułów spożywanych w Polsce

1998 r. ...... 19 proc.
1999 r. ...... 22 proc.
2000 r. ...... 26 proc.
2001 r. ...... 29 proc.

Źródło: CAL

Kwoty na wejście

Przykłady opłat i upustów cenowych, jakich hipermarkety domagają się od dostawców

kwota wejścia – jednorazowa wpłata, zależna od wielkości firmy i dostaw,

upust na fakturze w wysokości 5–6 proc. ceny od tzw. cennika bazowego producenta

opłaty za sprzedawanie towaru w każdym sklepie sieci – 2–10 tys. zł

budżet promocyjny – 1–3 proc. m.in. na druk gazetek reklamowych dostarczanych do domów,

budżet marketingowy – j.w., upust promocyjny na fakturze podczas promocji – 5–10 proc.

bonus warunkowy – od 1 do 3,5 proc., gdy przekroczony zostanie próg zaplanowanych obrotów, np. 100 tys. zł (im wyższy obrót, tym wyższy procent),

bonus bezwarunkowy – 1–2 proc. od faktury, przedstawiciele marketów twierdzą, że jest to ich marża,

budżet referencyjny – 1–3 proc. – za wprowadzenie nowego produktu do sieci sklepów,

opłaty za utrzymanie asortymentu w sprzedaży – 1 tys. zł za produkt,

wpłata na urodziny sieci – 2–3 tys. zł – na akcje promocyjne, konkursy, występy, nagrody,

wpłaty za każdy nowo otwarty sklep – 1,5–4 tys. zł – za możliwość pojawienia się na nowym rynku,

opłaty transportowe (3 proc.), jeśli towar dostarczany jest tylko do magazynu centralnego sieci.

Największe

Udział pięciu koncernów handlowych (Carrefour, Metro, Tesco, Rewe, Intermarche) w rynku żywności

Norwegia ...... 98,5 proc.
Węgry ...... 62,5 proc.
Czechy ...... 36,9 proc.
Polska ...... 16,1 proc.

Źródło: CAL