POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 15 (2700) z dnia 2009-04-11; s. 7

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 Dąb.

Promotor magistra

Nazwisko profesora Andrzeja Nowaka (rocznik 1960) z Uniwersytetu Jagiellońskiego w ostatnim roku pojawiło się w mediach 67 razy. Z tego 42 przez ostatni tydzień w kontekście pracy magisterskiej Pawła Zyzaka o Lechu Wałęsie, której był promotorem. Zyzak był jednym z dziesięciu seminarzystów Nowaka w zeszłym roku. Pod jego opieką prace obroniło około 60 magistrów, większość zainteresowanych Rosją. Nowak skończył historię na UJ w 1982 r., osiem lat później w PAN obronił doktorat. Przez kilka lat pracował jako bibliotekarz na UJ. W 2002 r. obronił habilitację na temat polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego. Od 2004 r. jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada też w Polskiej Akademii Nauk. W 1992 r. po prof. Ryszardzie Legutko (dziś sekretarz stanu w Kancelarii Lecha Kaczyńskiego) zaczął kierować dwumiesięcznikiem „Arcana”. – Chodzi nam o utrwalanie religijnych i politycznych wartości we współczesnej kulturze, jak również odbudowę intelektualnych podwalin polskiego konserwatyzmu – mówi naczelny dwumiesięcznika. „Arcana” powstają w wydawnictwie o tej samej nazwie. Oprócz ...