POLITYKA

środa, 24 lipca 2019

Polityka - nr 47 (2630) z dnia 2007-11-24; s. 9

Flesz. Ludzie i wydarzenia / Kraj

 Soł.

Protesty pełne błędów

Wpadki z brakiem kart do głosowania i wydłużającą się ciszą wyborczą nie wpłynęły znacząco na liczbę protestów wyborczych. W tym roku Sąd Najwyższy otrzymał 105 skarg (stan na 15 listopada), z czego aż 50 oddalił z miejsca za błędy formalne lub nieprawidłową datę. Protesty można było składać tylko między ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów w Dzienniku Ustaw z 26 października a 2 listopada, kiedy upłynął siedmiodniowy okres na zgłaszanie uwag.

Dla porównania – dwa lata temu protestów było 136 i na mocy decyzji SN powtarzano nawet wybory do Senatu w okręgu częstochowskim, gdzie błędnie wydrukowano karty. Czy podobna sytuacja wyniknie i teraz, przekonamy się w ciągu trzech miesięcy. SN ma 90 dni od 21 października na zbadanie spraw i rozstrzygnięcie, czy w danym okręgu zaistniały przesłanki do unieważnienia wyniku wyborów. Teresa Pyźlak z zespołu prasowego SN przyznaje, że realny termin rozstrzygnięć będzie szybszy: – Nad skargami pracuje pięć zespołów po ...