POLITYKA

Poniedziałek, 27 maja 2019

Polityka - nr 12 (2342) z dnia 2002-03-23; s. 3-9

Raport

Aleksander Chećko  [wsp.]Igor T. Miecik

Przebiegli

Czternastotysięczna armia biegłych rządzi sądami. To ich opinie rozstrzygają o wynikach wielu procesów. W sprawach karnych – dosłownie – potrafią dzielić włos na czworo. Odtwarzają przebieg katastrof drogowych. Ich specjalistyczna wiedza z księgowości pomaga w rozwikłaniu krętych afer finansowych. Ważą przy rozstrzyganiu sporów o ogromne pieniądze, a czasem też na wynikach drobnej, śmiesznej sprawy, która w ogóle nie powinna znaleźć się na wokandzie. Razem z instytucjami naukowymi i prywatnymi firmami, które wyrastają jak grzyby po deszczu wokół sądów – tworzą gigantyczny rynek usług. W zeszłym roku Skarb Państwa, czyli my wszyscy, zapłacił im 100 mln zł, a ponad 70 mln wciąż jest im dłużny. Czy to były dobrze wydane pieniądze?

Kodeks postępowania karnego nie definiuje w sposób ścisły pojęcia biegłego. Mówi jedynie, że zasięga się jego opinii, jeżeli dla wyjaśnienia problemu niezbędne są tak zwane wiadomości specjalne, czyli takie, które przekraczają normalną, ogólnie dostępną przeciętnemu człowiekowi wiedzę z dziedziny sztuki, nauki, techniki czy rzemiosła. Biegłym sądowym powinien być więc ekspert w swojej dziedzinie, ale jednocześnie osoba, która daje rękojmię uczciwości.

Biegli są wpisywani na specjalne listy w sądach okręgowych. W całej Polsce na listach tych figuruje ponad 14 tys. nazwisk. – Wokół działa potężna biurokratyczna machina: ustanawianie, odwoływanie, urzędnicy sądowi, akta biurka, szafy, no i spore pieniądze – mówi sędzia Stanisław Łasocha z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak sąd i prokuratura nie są zobowiązane do korzystania z biegłych wpisanych na listę i do każdej sprawy mogą powołać biegłego spoza niej. Przepisy pozwalają też zlecać wydanie opinii „instytucji naukowej lub specjalistycznej”. Obok szacownych instytucji – takich jak krakowski Instytut Ekspertyz ...

Jaka praca, taka płaca

Rachunek biegłego dla Sądu za ekspertyzę dotyczącą roszczeń kierowców

1. czynności wstępne – zapoznanie się z dokumentami i aktami ...... 56 godz.
2. żądanie danych dodatkowych ...... 48 godz.
3. ustalenie zakresu przepisów ...... 15 godz.
4. analiza dokumentów z akt sądowych i dokumentów ...... 210 godz.
5. badanie poszczególnych dokumentów objętych opinią z uwzględnieniem przepisów dotyczących
dokumentów źródłowych ...... 110 godz.
6. sporządzenie treści opinii i ustaleń biegłego, tabele, zestawienia ...... 207 godz.
7. nanoszenie danych, sprawdzanie poprawności wyliczeń ...... 447 godz.
8. adiustacja tekstu maszynopisu i dostarczenie opinii wraz z aktami sądowymi do Sądu ...... 42 godz.
Razem czas pracy biegłego ...... 1135 godz.
9. wyliczenie kosztu pracy biegłego
1135 godz. x 25,34 zł/godz. ...... 28 760,90 zł
10. koszt materiałów piśmiennych ...... 60,00 zł
maszynopisanie 561 stron x 8,00 zł = ...... 4488,00 zł
11. ksero 210 + 1014 = 1224 stron x 0,65 zł ...... 795,60 zł
12. opłaty telefoniczne ...... 30,00 zł
13. bilety PKP ...... 107,00 zł
Razem kwota należności ...... 34 241,50 zł
Minus zaliczka przyznana Postanowieniem Sądu
Wypłacona z kasy ...... – 8700,00 zł
Pozostaje do zapłaty kwota należności ...... 25 541,50 zł
Rachunek wystawił i podpisał...
Należności po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy proszę przekazać na podane konto bankowe.