POLITYKA

Piątek, 19 lipca 2019

Polityka - nr 4 (3195) z dnia 2019-01-23; s. 46

Rynek

Zofia Leśniewska  [red.]

Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• Koncern budowlany STRABAG podpisał kontrakt z Portem Gdańsk na rozbudowę Nabrzeża Oliwskiego. Wartość inwestycji to 183 mln zł brutto. Prace budowlane rozpoczną się już w styczniu 2019 r., a ich zakończenie przewidziano za dwa lata. W tym czasie zostanie przebudowane i rozbudowane nabrzeże portowe o długości ponad kilometra. To kolejny kontrakt STRABAG. W minionym roku koncern podpisał umowę na przebudowę Nabrzeża Włoskiego oraz Holenderskiego w Porcie Gdynia. 

Resort cyfryzacji sprawdza skalę obecności Huawei w Polsce i prowadzi inwentaryzację wykorzystania urządzeń chińskiego koncernu w polskiej sieci telekomunikacyjnej. Bardzo prawdopodobne staje się wykluczenie chińskiej firmy co najmniej z budowy sieci 5G w Polsce. W zależności od wyniku inwentaryzacji jeden ze scenariuszy zakłada rekomendację o ostrożności w korzystaniu z urządzeń Huawei. W następnym możliwe są zmiany w prawie i ograniczenie obecności koncernu na polskim rynku. Polska sonduje też możliwość przedstawienia wspólnego stanowiska Unii ...