POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 7 (3198) z dnia 2019-02-13; s. 39

Rynek

Zofia Leśniewska  [red.]

Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby Alior Bank przejął SKOK Jaworzno. To już czwarta kasa, którą przejmuje Alior, co czyni go liderem w restrukturyzacji kas spółdzielczych wśród polskich banków – wcześniej, w 2014 r., przejął SKOK im. Jana z Kęt, a w 2016 r. SKOK Wyszyńskiego i Powszechną SKOK. SKOK Jaworzno to jedna z największych kas spółdzielczych w Polsce z aktywami przeszło 284 mln zł. Alior otrzyma zapewne dotację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, która pokryje straty z tytułu przejętych praw majątkowych. To już dziewiąte przejęcie kasy przez bank, kolejnych 11 kas SKOK zawiesiło działalność, a sąd ogłosił ich upadłość. /Polityka Insight Finance

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał czteroletnią umowę z firmą informatyczną IBM na obsługę systemu emerytalnego KSI (Krajowy System Informatyczny). Wartość umowy to 70,5 mln zł. KSI ZUS obsługuje ok. 24 mln emerytów i przetwarza rocznie prawie 900 mln dokumentów. IBM ...