POLITYKA

Niedziela, 19 maja 2019

Polityka - nr 8 (3199) z dnia 2019-02-20; s. 42

Rynek

Zofia Leśniewska  [red.]

Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• Za 108 mln zł Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL) kupiła 80 proc. udziałów w Poli-Farbe Vegyipari, węgierskiej spółce z tej samej branży. Poli-Farbe posiada jedno z najbardziej zaawansowanych w Europie Środkowej laboratoriów analizy farb, a dwa lata temu za 3 mln euro firma otworzyła na Węgrzech nowoczesny zakład. FFiL Śnieżka jest najważniejszą spółką w Grupie Kapitałowej Śnieżka. W zakładach w Polsce, Ukrainie i Białorusi grupa produkuje rocznie ponad 150 mln kg farb, lakierów i gładzi oraz zatrudnia ponad 1,1 tys. pracowników.

• Notowana na GPW spółka UNIMOT, specjalizująca się w obrocie paliwami, gazem oraz energią elektryczną, zawarła porozumienie z firmą handlową Wexler Global Trading o współpracy w sektorze paliwowo-energetycznym na Ukrainie. Na początek obie firmy będą tworzyły sieć stacji paliwowych AVIA UNIMOT jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International, zrzeszającego 90 firm z 14 krajów Europy, które zajmują się ...