POLITYKA

Sobota, 25 maja 2019

Polityka - nr 14 (3205) z dnia 2019-04-03; s. 43

Rynek

Zofia Leśniewska  [red.]

Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

117 mln euro trafi do małych i średnich miast w Polsce w ramach programu „Rozwój lokalny”. Pieniądze pójdą na działania związane z ochroną środowiska, akcje społeczne i projekty gospodarcze. W 85 proc. pochodzą one z Funduszy norweskichEOG, czyli puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim w zamian za dostęp do rynku wewnętrznego Unii. Pozostałe 15 proc. to wkład krajowy.

• Prezes URE zatwierdził taryfy za dystrybucję energii elektrycznej na 2019 r. Zgodnie z jego decyzją innogy Stoen Operator będzie musiał obniżyć swoje stawki dla wszystkich odbiorców średnio o 7,3 proc., Tauron o 4 proc., PGE i Energa o 3,9 proc., a Enea o 3,3 proc. Relatywnie najwięcej zaoszczędzą gospodarstwa domowe. /Polityka Insight Energy

• Koncern farmaceutyczny GSK przeznaczy 30 mln zł na kolejną inwestycję: centrum finansowe – GSK Finance Hub (trzecie takie centrum ...