POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 9 (3200) z dnia 2019-02-27; s. 71

Kultura / Afisz / Salon gier

Olaf Szewczyk

Przełamując szare

4/6

...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)