POLITYKA

środa, 21 sierpnia 2019

Polityka - nr 1 (2279) z dnia 2001-01-06; s. 15

Wydarzenia

Janina Paradowska

Przełom na fotografii

AWS, czyli jedność za każdą cenę

Tuż przed Wigilią politycy AWS pojednali się i postanowili, że do wyborów pójdą jednak razem. Na czele nowej federacji wszystkich podmiotów tworzących to ugrupowanie staną Jerzy Buzek i Maciej Płażyński. Na nowo przeliczono parytety, a na dodatek zapowiedziano chęć utworzenia jednej partii. Na początku przyszłego roku ma się odbyć zjazd programowy.

Wynegocjowane porozumienie określono jako początek odnowy Akcji, mówiono nawet, że od momentu jego podpisania pacjentka o nazwie AWS zaczyna powracać do zdrowia. Układ parytetów jest jednak tak skomplikowany, że ze zdrowiem może być różnie. Federacją kierować ma ośmioosobowy zarząd, do którego cztery osoby desygnują partie, czyli SKL, ZChN i PPChD, a cztery – RS AWS i związek zawodowy Solidarność. W 100-osobowej Radzie Krajowej partie zyskały jeden głos przewagi. Układ gremiów kierowniczych jest więc taki, że podejmowanie decyzji będzie niesłychanie trudne i nie jest wykluczone, że zamiast decyzji będzie nieustanny pat. Przewodniczącym federacji zostanie premier Jerzy Buzek, jego zastępcą marszałek Sejmu Maciej Płażyński, który ma również pokierować komitetem wyborczym.

Najważniejszym ustaleniem jest jednak nie tyle samo porozumienie, które ma przede wszystkim charakter techniczny i nie zawiera żadnego przesłania ideowego, nic nie mówi o tym, jaką formacją ma być Akcja, w czym ma się wyrażać jej centroprawicowość czy prawicowość, ale decyzja o utrzymaniu AWS jako całoś...