POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 22 (3061) z dnia 2016-05-24; s. 32-33

Społeczeństwo

Joanna Podgórska

Przemoc finansowa

Centrum Praw Kobiet odmówiono ministerialnej dotacji na działalność. Dlaczego? Ponieważ pomaga tylko kobietom.

CPK to najstarsza organizacja zajmująca się w Polsce problemem przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej. Od ponad 20 lat wspiera jej ofiary. Udziela bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, prowadzi grupę wsparcia i warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla kobiet, organizuje warsztaty dla policji i innych służb na temat postępowania z kobietami doznającymi przemocy domowej. Działaczki fundacji angażują się jako asystentki procesowe podczas spraw sądowych wytaczanych sprawcom przemocy przez ich ofiary. CPK prowadzi jedno z największych w kraju schronisk, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, gdzie uciekające przed przemocą kobiety mogą znaleźć dach nad głową. Od lat angażuje się także w inicjowanie zmian ustawodawczych, które mogą poprawić sytuację ofiar.

W ostatnich latach zaangażowało się aktywnie we wspieranie antyprzemocowej Konwencji Rady Europy, która stała się na polskiej scenie politycznej kolejnym frontem ideologicznej wojny. Prawica uznała, że konwencja to atak na tradycję i religię. Gdy konwencja została przyjęta, prezydent Bronisław Komorowski uroczyście podpisał ją w warszawskiej siedzibie CPK. Został za to przez Centrum odznaczony Białą Wstążką, wyróżnieniem, którym ...