POLITYKA

Czwartek, 23 listopada 2017

Polityka - nr 6 (3097) z dnia 2017-02-08; s. 9

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 MZ

Przepaść w emeryturach

Najniższe przeciętne emerytury mają mieszkańcy woj. podkarpackiego.

Przeciętna emerytura w ciągu ostatnich 15 lat wzrosła w Polsce z 1000 zł (w 2000 r.) do ponad 2170 zł (w 2015 r.) – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jednak w poszczególnych województwach jest ona zróżnicowana. W 2015 r. najniższe przeciętne emerytury pobierali mieszkańcy województw: podkarpackiego (84,9 proc. średniej krajowej), podlaskiego (87 proc.) i świętokrzyskiego (87,5 proc.). Najwyższe przeciętne świadczenia emerytalne otrzymywali zaś mieszkańcy Śląska – 117 proc. średniej krajowej i woj. mazowieckiego – 100,4 proc. Tylko te dwa regiony przekroczyły średnią krajową.