POLITYKA

środa, 22 maja 2019

Polityka - nr 3 (3) z dnia 2013-04-03; Pomocnik Historyczny. Historia Żydów polskich; s. 3

Jerzy BaczyńskiLeszek Będkowski

Przerwana historia

„Strach. Ja jeszcze w 1990 r. nie potrafiłem mówić o sobie publicznie. Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu wydawało wtedy pierwszy zbiór wspomnień. Poprosili, bym coś napisał. Napisałem i… nie chciałem ujawnić swego nazwiska, wydrukowałem tekst pod pseudonimem. We mnie był głęboko zakotwiczony strach. Że ludzie zmienią do mnie stosunek. Odrzucą. Natychmiast, bez próby wniknięcia w złożoność czyjejś biografii i tożsamości. Źle zaczną mnie odbierać. Odrzucenia się bałem. Wypływającego nawet nie z wrogości, ale z niezrozumienia” – zwierzał się prof. Michał Głowiński Teresie Torańskiej („Śmierć spóźnia się o minutę. Trzy rozmowy Teresy Torańskiej. Bristiger, Głowiński, Rotfeld”).

Możemy opisany stan psychiczny odnieść nie tylko do ludzi, którzy odkrywają swe żydowskie korzenie, ale i do wielu współczesnych Polaków, którzy odkrywają żydowski komponent historii i kultury polskiej, zepchnięty do zbiorowej podświadomości.

Są w tym roku dwie okoliczności sprzyjające odbudowie pamięci o żydowskich sąsiadach, z którymi przez kilka stuleci dzieliliśmy dom. Pierwsza, ...