POLITYKA

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Polityka - nr 25 (3064) z dnia 2016-06-15; s. 8

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 (Dąb.)

Prześwietlanie radykalizmu

Dlaczego młodzi ludzie poddają się radykalizacji? – zbada zespół polskich ekspertów, na zlecenie Komisji Europejskiej. Przyjrzy się też społecznym i instytucjonalnym możliwościom skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Projekt DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality) jest w fazie ostatecznych przygotowań, ruszy w styczniu 2017 r. – Chodzi o radykalizację skrajnie prawicową oraz islamistyczną, w tym terroryzm, a także o ich konsekwencje dla Europy – mówi dr Łukasz Jurczyszyn, kierownik tego projektu w Polsce, socjolog, politolog, z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, który przeprowadzał badanie terenowe wśród ONR i rosyjskich nacjonalistów. – O pilności tego problemu świadczy fakt, że odpowiedź dotyczącą startu tego projektu mieliśmy otrzymać z KE dopiero w listopadzie, a nadeszła do nas pod koniec maja – mówi dr Jurczyszyn.

Projekt DARE skupia się na wpływie radykalizacji islamistycznej na rozwój tendencji radykalizacyjnych wśród działaczy i sympatyków skrajnej prawicy w Europie i vice versa.

Poza Polską badania odbędą się ...