POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 7 (2285) z dnia 2001-02-17; s. 13

Komentarze / Gość Polityki

Marian Harasimiuk

Przezorność ukarana

Prof. dr hab. Marian Harasimiuk. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W ubiegłym roku przyjęliśmy i konsekwentnie wdrażaliśmy w naszej uczelni program oszczędnościowy, żeby wygospodarować środki na niezbędne inwestycje, remonty i uzupełnienie wyposażenia obiektów dydaktycznych, planowane na 2001 r. Wszystkie te starania zostały przekreślone jednym pismem z ministerstwa, zawierającym informację, że – podobnie jak inne uczelnie – nie otrzymamy dotacji zaplanowanej na grudzień. Nasza przezorność została ukarana. Zamiast oszczędności zostaliśmy z pustą kasą. Czuję się ośmieszony nie tylko wobec uczelni, ale i wobec kontrahentów, u których zamówiliśmy aparaturę, a teraz nie mamy pieniędzy, żeby ją odebrać.

W styczniu wzięliśmy kredyt w banku, aby wypłacić pensje; jego miesięczna obsługa kosztuje blisko 30 tys. zł. Wstrzymaliśmy wszystkie zakupy i remonty, wprowadziliśmy drastyczną rejestrację rozmów telefonicznych. Zaplanowane na ten rok badania oraz konferencje naukowe – a było ich u nas sporo i tradycyjnie dofinansowywaliśmy udział naukowców ze Wschodu – także zostały wstrzymane. O obniżce płac nie ma mowy, stypendiów studenckich również ...