POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 31 (2204) z dnia 1999-07-31; s. 17

Wydarzenia

Maja Wolny

Przygryzanie języka

Sejm uchwalił ustawę o języku polskim. O tym akcie - mającym w wielu miejscach charakter kodeksu etycznego - wielu posłów wypowiadało się jak o tekście kabaretowym. Śmiechom i żartom nie było końca.

Pierwszy projekt ochrony polszczyzny narodził się w krakowskim środowisku językoznawczym - jego głównym inicjatorem był prof. Walery Pisarek. Chodziło o uregulowanie zasad posługiwania się językiem polskim, a także ochronę polszczyzny przed wulgaryzacją i wpływami obcymi. Założenia tego projektu były omawiane w 1995 r. we Wrocławiu, w trakcie I Forum Kultury Słowa. Pierwotną - przygotowaną przez językoznawców - wersję otrzymali rządowi specjaliści z różnych resortów. W tym samym czasie ministrem kultury i sztuki został Zdzisław Podkański (PSL). Ludowcy postanowili opracować własny projekt. W opinii recenzentów był on znacznie gorszy od tego pierwszego. Projekt za radą ekspertów jeszcze kilkakrotnie poprawiano i wreszcie 10 października 1997 r. skierowano do pierwszego czytania. Drugie odbyło się 23 czerwca br. Ustawę o języku polskim Sejm uchwalił 22 lipca. Większością zaledwie 11 głosów. Wejdzie ona w życie po pół roku od momentu jej ogłoszenia.Ustawa nakłada obowiązek używania języka polskiego w działalności publicznej i obrocie gospodarczym. Jej ...