POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Polityka - nr 11 (11) z dnia 2018-08-08; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 31. Jak i po co podglądany jest mózg; s. 18-24

Neuro-teoria

Tomasz Ligęza

Przyrządy do narządu

Za pomocą jakich narzędzi i metod zagląda się dziś do wnętrza ludzkiej głowy.

Ludzki mózg to najbardziej skomplikowany żywy organ. Sposób jego działania daje się jednak sprowadzić do pewnych podstawowych procesów fizyczno-chemicznych. Dzięki nowoczesnej nauce i zaawansowanej technologii wreszcie możemy zbadać je dokładniej.

Metody badania mózgu wykorzystywane na gruncie neuronauki różnią się ze względu na sposób mierzenia aktywności neuronów, czyli jego podstawowych komórek. I tak: część narzędzi mierzy bezpośrednią aktywność neuronów, część rejestruje zmiany metaboliczne towarzyszące ich aktywności, pozwalając na wnioskowanie o ich aktywności pośrednio. Jeszcze inne rejestrują efekty krótkotrwałej ingerencji w działanie neuronów, pozwalając na porównywanie kondycji mózgu w różnych warunkach. Razem dostarczają coraz lepszej wiedzy o działaniu ludzkiego mózgu. Przedstawię tu narzędzia najbardziej reprezentatywne dla każdej z tych grup.

Po pierwsze: elektryczność, czyli metody bezpośrednie

W 1780 r. Luigi Aloisio Galvani, włoski fizyk, biolog i filozof, wywołał skurcz mięśni martwej żaby przy użyciu impulsu elektrycznego. Dowiódł w ten sposób, jak ...