POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 2 (2227) z dnia 2000-01-08; s. 26-27

Pytania na XXI wiek

Adam Szostkiewicz  [tłum.]Nathan Gardels

Przyszłość już nadeszła

Rozmowa z futurologiem Alvinem Tofflerem

Gdy napisał pan „Szok przyszłości”, do roku 2000 brakowało prawie 30 lat. I oto przyszłość nadeszła. Czy dalej nas szokuje? W czym miał pan rację, w czym się pan pomylił?

Naczelna teza „Szoku przyszłości” brzmiała, że zmiany ulegną przyspieszeniu, co w tamtym okresie było ideą nową. Dziś nikt tego nie kwestionuje. Po drugie, stwierdziliśmy w tej książce, że ludzie i instytucje znajdą się pod naciskiem, bo będzie im trudno dostosować się do owego przyspieszenia zmian: porazi ich szok przyszłości. Ta teza z pewnością okazała się słuszna.

Centralne znaczenie w tym procesie gwałtownych zmian przypisaliśmy wiedzy i technologii, które są paliwem napędowym przyspieszenia. Napisaliśmy, że wiedza jako najcenniejszy element nowej gospodarki zajmie miejsce kapitału, pracy fizycznej i surowców. Dziś zaś obserwujemy wyłanianie się wokół nas gospodarek opartych na wiedzy. Tym właśnie należy tłumaczyć, że obecnie przeżywamy w USA okres rozkwitu.

Wysunęliśmy też 20 czy 30 lat temu szereg bardziej konkretnych prognoz, które się spełniły: ...

Pytania na XXI wiek to nowy cykl publikacji POLITYKI, planowany na cały przełomowy 2000 rok, kończący tysiąclecie (pierwszy z artykułów wydrukowaliśmy w świą-tecznej POLITYCE 52/99). Co przyniesie nowy wiek, jak odmieni naszą planetę, co zdoła zmienić jeszcze w naszym życiu, a co przyniesie dwóm, trzem najbliższym pokoleniom? Tę wizję przyszłości chcemy rozpisać na konkretne pytania – zadawane ekspertom. Na przykład: Czy za sto lat będziemy mówić po polsku? Czy będzie wojna światowa? Co będziemy jeść, na co będziemy chorować? Skąd się będą brały dzieci? Czym będziemy oddychać? Czy będzie cieplej? Czy będziemy chodzić do pracy? Czy będziemy oglądać telewizję i co stanie się z prasą i książkami? Czy znajdziemy sposoby na grypę, komary i zdenerwowanie? Jakie będą używki i nałogi? Jakie wynalazki i odkrycia? Zapraszamy czytelników do lektury tego całorocznego cyklu i jak zwykle prosimy o aktywny udział w jego redagowaniu. Przysyłajcie swoje pytania i tematy.