POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 18 (2296) z dnia 2001-05-05; s. 27-29

Kraj

Mariusz Janicki

PSL według Podkańskiego

Lubelscy ludowcy wszędzie mają swoich ludzi

Polskie Stronnictwo Ludowe na Lubelszczyźnie to prawdziwa potęga, przeważnie o oblężniczym charakterze. Tylko w większych miastach bowiem, i to nie wszystkich, trzymają się jeszcze załogi SLD z pewnym udziałem AWS, ale na rozległych połaciach wokół grodów panuje niemal niepodzielnie PSL. Region trzymany jest żelazną ręką przez Zdzisława Podkańskiego, byłego ministra kultury, który przez całą minioną dekadę budował ludowe wpływy na wschodzie kraju. Niewiele jest w Polsce obszarów z tak wyraźną polityczną monokulturą. Widać tam typowe metody działania PSL, a nawet więcej, ponieważ Podkański i jego drużyna pozostają od dawna w ostrej opozycji wobec Kalinowskiego. Czekają na jego potknięcia, wzmacniają imperium i robią własną kampanię wyborczą.

Stronnictwo ma w Lubelskiem 23 tys. ludzi, to więcej, niż liczy Unia Wolności w całym kraju. Niektóre gminy mają na stanie nawet 400 ludowców. PSL ulokował swoich starostów w 21 z 24 lubelskich powiatów. W tych pozostałych ludowcy też mają fotele w zarządach. – Nie zmieniliśmy naszego złego zdania o powiatach – mówi Jan Łopata z PSL, starosta lubelskiego powiatu ziemskiego – ale skoro już są, to trzeba nimi dobrze rządzić, dlatego my to robimy. Blisko 80 proc. gminnych władz cieszy się „bezpośrednim poparciem PSL”, jak to ujmują sami działacze. Korzystają na rozpadzie AWS i przechwytują tych, którzy nie mieli się gdzie w nowym układzie podziać. To typowa taktyka całego PSL: cierpliwie zbierać politycznych rozbitków, obiecywać wpisanie na wyborczą listę, sugerować poparcie, ale bez żadnych zobowiązań. W ten sposób w całym województwie zwiększyli liczbę radnych powiatowych z początkowych 220 do niemal 300.

Prezes przyjmuje w poniedziałki

Mają też ludowcy w Lubelskiem prezydentów miast, jak choćby w&...

Zdzisław Podkański

ma 51 lat. Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współwłaściciel gospodarstwa rolnego. Od 1970 r. członek ZSL. W latach 1973–84 był zatrudniony na różnych stanowiskach w Wojewódzkim Komitecie ZSL i w organizacjach młodzieżowych. W latach 1984–92 dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 1992 do 1997 r. pracował w Ministerstwie Kultury, kolejno na stanowiskach pełnomocnika ministra, podsekretarza stanu i ministra kultury i sztuki (w gabinecie SLD-PSL).

Sojusze PSL

Tradycyjni sojusznicy PSL to Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Młodzieży Wiejskiej, Forum Młodych Ludowców, Sejmiki Chłopów Polskich, Ludowe Zespoły Sportowe. Bliskie kontakty PSL utrzymuje z ZNP i Polską Unią Gospodarczą. W 1997 r. przed wyborami Stronnictwo zawarło z Unią Pracy Przymierze Społeczne. Przed tegorocznymi wyborami PSL na szczeblu centralnym zawarł porozumienie z Polską Racją Stanu Dariusza Grabowskiego i związkiem zawodowym pielęgniarek (na fot. Bożena Banachowicz, Jarosław Kalinowski, Dariusz Grabowski).