POLITYKA

Niedziela, 26 maja 2019

Polityka - nr 12 (3001) z dnia 2015-03-18; s. 7

Ludzie i wydarzenia / Świat

Psycho bardziej aktywne

Działająca w ramach ONZ Międzynarodowa Rada Kontroli Środków Narkotycznych w swoim najnowszym raporcie alarmuje, że gwałtownie rośnie liczba substancji psychoaktywnych, które nie są objęte żadną regulacją prawną. Tylko w październiku 2014 r. na listę środków odurzających trafiło niemal 400 nowości, a ogólnie od 2009 r. ich liczba uległa podwojeniu. Eksperci informują, że to zarówno mieszanki naturalnych składników, jak i wyrafinowane syntetyki opracowane przez zdolnych chemików, którzy są w stanie na tyle zmanipulować ich skład, żeby wyłączyć je spod międzynarodowej kontroli. Największym na świecie zaopatrzeniowcem tych psychoaktywnych nowości są Chiny.

Tradycjonaliści nie powinni się jednak martwić, Rada ubolewa bowiem też nad stanem rynku „starych” narkotyków. O ile globalna podaż kokainy jest najniższa od niemal dekady, to już heroina przeżywa drugą młodość: Afganistan, światowy lider upraw opium, zwiększył w zeszłym roku produkcję o 17 proc., coraz obfitsze zbiory notuje się w słynącej niegdyś z takiego handlu Birmie, a do ...