POLITYKA

Niedziela, 26 maja 2019

Polityka - nr 3 (3) z dnia 2013-04-03; Pomocnik Historyczny. Historia Żydów polskich; s. 23

Detale

Rabin, rebe, cadyk, reb

Rabin (hebr. rabbi) to podstawowa funkcja religijna w judaizmie. Jego autorytet opiera się wyłącznie na wiedzy i bogobojności. Rabini nie tworzą zhierarchizowanej struktury (choć zwykle w krajach zamieszkanych przez wyznawców judaizmu istnieją urzędy naczelnych rabinów). Niektórzy zyskują szczególny autorytet w interpretacji prawa religijnego, jednak każdy rabin ma prawo nie zgadzać się ze zdaniem innego rabina w danej sprawie.

Aby zostać rabinem w tradycyjnej gminie żydowskiej, trzeba ukończyć kilkunastoletnie studia rabinackie, odbyć staż przy aktywnie działającym rabinie i zostać zaakceptowanym przez radę tej gminy, gdzie jest wakat na stanowisku rabina. Może ono być i często bywa dziedziczne, ale musi spełniać wszystkie wspomniane wymogi.

Rabi, rebe – tytuły przysługujące rabinom.

Cadyk (hebr. caddik, sprawiedliwy) to charyzmatyczny przywódca gminy chasydów (art s. 44). Początkowo stanowisko to pochodziło z wyboru, potem stało się dziedziczne. Cadykom przypisywano zdolność bezpośredniego obcowania z Bogiem, często także nadnaturalne cechy (np. umiejętność lewitacji, jasnowidztwo).

Reb