POLITYKA

Wtorek, 23 lipca 2019

Polityka - nr 10 (2898) z dnia 2013-03-06; s. 34-35

Jerzy Baczyński

Raport roczny Polityki 2012

O roku ów

Rok 2012 obfitował w wydarzenia ważne dla POLITYKI. Od ponad 20 lat funkcjonowaliśmy na rynku prasowym jako spółdzielnia pracy; od 1 stycznia 2013 wydawcą tygodnika POLITYKA jest Spółka Komandytowa Akcyjna. Decyzja o przekształceniu została podjęta przez Walne Zgromadzenie dawnej spółdzielni jednomyślnie. Jesteśmy przekonani, że zmiana formy prawnej na bardziej elastyczną pozwoli nam lepiej dostosowywać się do zmian na wymagającym rynku prasowym. Akurat nasz segment – tygodników opinii – jest pod względem konkurencji najbardziej zatłoczony (co najmniej 10 tytułów), ale i najbardziej żywy i zmienny. Dla niektórych tytułów, ich wydawców i redaktorów naczelnych końcówka ubiegłego roku była dramatyczna. Tygodnik „Uważam Rze”, z którym niemalże przez cały ubiegły rok konkurowaliśmy o pierwszeństwo pod względem sprzedaży, niemalże z dnia na dzień stracił naczelnego i autorów. A co za tym idzie i czytelników. Na gruzach „Uważam Rze” powstały dwa konkurencyjne tygodniki: „wSieci” i „Do Rzeczy”. Zmiany dotykały też tygodnik „Wprost”, któ...

Załączniki

  • [Raport roczny Polityki 2012]

    [Raport roczny Polityki 2012]