POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 33 (2667) z dnia 2008-08-16; s. 93

Ludzie / Polemika

Andrzej Rzońca

Recepta na rozwój

Z tekstem Jacka Żakowskiego „Którędy naprzód” polemizuje Andrzej Rzońca.

Jacek Żakowski [POLITYKA 30] zestawił raport fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) o podatkach z raportem na temat kapitału społecznego, przygotowanym przez zespół ministra Michała Boniego. Z częścią jego wniosków się zgadzam, ale część wymaga uzupełnienia.

Zalecenia FOR dotyczą głównie sposobów podtrzymania szybkiego rozwoju przede wszystkim dlatego, że rozwój jest jedynym sposobem na systematyczne podnoszenie dochodów całego społeczeństwa. Po drugie, rozwój przybliża nas do ideału równości szans, bo oznacza ciągłe zmiany. W stagnacyjnej gospodarce dziedziczy się status materialny. Natomiast rozwój powoduje, że status ten zależy od umiejętności dostosowania się do zachodzących zmian.

Najprostszym sposobem na podtrzymanie szybkiego rozwoju w najbliższych kilkunastu latach jest zwiększenie odsetka pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym i szerokie otwarcie granic na emigrację zarobkową ze wschodu. Wśród krajów UE niższy niż u nas odsetek pracujących jest tylko na Malcie. Raport FOR o podatkach pokazuje, co zrobić, aby ludziom w naszym kraju bardziej opłacało się pracować (a&...