POLITYKA

środa, 21 sierpnia 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 88

Detale

Ewa Pałasz-Rutkowska

Regalia

Regalia, czyli lustro z brązu Yata no Kagami, brązowy miecz Kusanagi no Tsurugi i klejnoty w kształcie kłów dzika Yasaka no Magatama, których nazwy Wiesław Kotański przetłumaczył jako: Ośmiogranne Zwierciadło, Miecz-Trawosiecz i Szczęścionośne Krzywulce, są od wieków atrybutami cesarzy Japonii. Pisano o nich już w kronikach z VIII w., chcąc w ten sposób podkreślić znaczenie dynastii cesarskiej, jej ciągłość i boskość. Historia tych przedmiotów jest długa i pełna niejasności, a zanim łącznie stały się regaliami, funkcjonowały rozłącznie lub razem, kiedy jeszcze nie wykształcił się centralny ośrodek władzy. Brązowe lustra, miecze i klejnoty znajdowane są w grobowcach wczesnohistorycznych możnowładców, naczelników federacji plemiennych. Oryginalne lustro, najważniejsze z regaliów, będące substytutem ducha Amaterasu, jest przechowywane w Przybytku Wewnętrznym (Naikū) Wielkiego Chramu w Ise (Ise Jingū), głównym przybytku poświęconym bogini słońca. Miecz jest umieszczony w Wielkim Chramie Atsuta (Atsuta ...